We houden elkaar in een wurggreep

Met veel respect en vooral bewondering zit ik vandaag weer te kijken naar BLCKBX.TV . Kritisch wordt er naar gekeken en personen van diverse pluimage komen aan het woord, iets wat we heden ten dage moeten missen in de MSM helaas. Toch een woordje van kritiek want ik ben nou eenmaal niet van het blind volgen. Ik heb kritiek op Rutte, op Kuipers maar ook op Baudet en zelfs Flavio Pasquino.

Flavio probeert het samen te vatten en merkt op: “We houden elkaar in een wurggreep“. Op zich een begrijpelijke opmerking maar die wil ik eens analyseren want daar zit eigenlijk ook mijn kritiek. Houden we elkaar in een wurggreep of is het een globalistische (WEF) wurggreep die ons allen tegen elkaar opzet? Is het geen georganiseerde wurggreep die zodanig goed en politiek geïndoctrineerd is dat we zelf de indruk krijgen dat we elkaars “tegenstanders” zijn?

Voor mij is het steeds meer van hetzelfde. Als we aan het publiek en de boeren de vraag gaan stellen “wat is dan de oplossing?” dan nemen we de aanname over dat er een “probleem” is en slaan we de plank misschien wel helemaal mis. BLCKBX.TV toont zelf meermaals aan dat het “stikstofprobleem” bureaucratische gecreëerd is. Zoeken naar een oplossing is tegelijkertijd het probleem erkennen en wellicht moeten we beginnen bij het begin: Er is geen probleem! Het enige probleem wat ik zie is de crisissen-crisis.

Meermaals komt ook in de hele stikstof discussie het jaartal 2030 terug. Is dat wederom toevallig? Is 2030 niet inmiddels een magisch jaar dat voortkomt uit de globalistische agenda? Heel af en toe durft zelfs Flavio er aan te denken dat de boeren alleen maar gepest en uiteindelijk verdreven worden omdat er huizen gebouwd moeten worden. We hebben namelijk een woningen-tekort en ook daar speelt de zogenaamde “stikstofcrisis” een belangrijke rol, als we Hugo de Jong tenminste moeten geloven.

Ik krijg steeds meer de indruk dat de afbraak van de landbouw ook een globalistisch agendapunt is. Het doel daarvan is (nationale) onafhankelijkheid ten aanzien van de voedselvoorziening te verstoren waardoor we ook voor ons “dagelijks brood” de globalisten nodig hebben in de toekomst.

Ik kijk naar de Sustainable Development Goals en zie alleen maar de woorden “Strong Institutions” en “Partnerships” onder 16 en 17. Als ik het gehele plaatje bekijk lijken dat de doelen waar de globalisten zich op focussen; en een betere wereld voor die exclusieve elite. Alle andere doelen lijken loze woorden voor de bühne:

 • Geen armoede? : Het huidige beleid (financieel, inflatie, sancties) heeft een directe impact op onze financiële draagkracht en die lijkt er niet echt beter op te worden.
 • Geen honger? : De COVID-19 plandemie en het, door de NATO geforceerd conflict, hebben de honger in de wereld ernstig verergerd. Misschien zelfs uiteindelijk wel op de Nederlandse kaart gezet. Boeren ook aan de zijlijn zetten en het plaatje is compleet.
 • Goede gezondheid en welzijn? : De COVID plandemie heeft onze gezondheid en welzijn ernstig onder druk gezet. Terwijl nu de aanjagers (Bil Gates) openlijk erkennen dat COVID-19 niet meer is geweest als een griep.
 • Kwaliteit onderwijs? : Nu heel veel ouders, tijdens de lockdowns via de computerschermen thuis, hebben kunnen zien wat hun kind eigenlijk leert op school is de vraag naar alternatief onderwijs schrikbarend toegenomen. Is ons onderwijs goed of het startpunt van de indoctrinatie?
 • Gendergelijkheid? : Misschien wel het meest doorgeslagen agendapunt van de UN! Een aangepraat probleem wat, mijns inziens, helemaal niet bestaat. De emancipatie is al jaren achter de rug en, volgens mij, voldoende geslaagd. Daar waar nog incidentele ongelijkheden bestaan zijn er wetten gecreëerd waarmee dit aangepakt kan worden. En sorry dat ik het zo bot moet zeggen: ER BESTAAN MAAR 2 GENDERS! en dat is ongeacht hoeveel jullie er verzinnen.
 • Schoon water? : Waar wordt er ingezet op “schoner water”?
 • Betaalbare en schone energie? : Dit is werkelijk een contradictions-in-terms . Daarbij is de definitieve definitie van “schone energie” nog lang niet gezet en wijzigt nog steeds, om de haverklap. Vorig jaar was gas, volgens de EU, weer in één keer “schoon” en geen “fossiele brandstof” meer (want men haalde de doelen niet) en vandaag de dag is het weer NOT DONE. En betaalbare energie? Die hoef ik niet uit te leggen, hoop ik.
 • Fatsoenlijk werk en economische groei? : Alle van bovenaf opgelegde zogenaamde crises en vooral de ongebreidelde aanmaak van geld en de daardoor ontstane inflatie hebben zowel werk als economie ongelooflijk onder druk gezet. Hoe ver zitten we af van een krach?
 • Industrie, innovatie en infrastructuur? : Ik kan deze eigenlijk niet echt plaatsen tussen de “duurzame ontwikkelingsdoelen”. Daarbij zie ik eigenlijk alleen maar innovatie op het gebied van controle, registratie en (zogenaamde) vaccins.
 • Verminderen van ongelijkheid? : Die is werkelijk lachwekkend. De ongelijkheid in de wereld groeit gestaag en de groep onaantastbare grootbezitters (en beslissers?) wordt steeds kleiner en rijker.
 • Duurzame steden en gemeenschappen? : De woningnood was, volgens mij, nog nooit zo hoog als nu. Zullen we eerst woningen maken zodat iedereen kan wonen voordat we verder lullen over “duurzame” woningen?
 • Verantwoordelijke consumptie en productie? : Dit doel gaat werkelijk richting bemoeizuchtige en bijna communistische inmenging van onze vrijheden. Wie zijn deze mensen om voor ons te bepalen wat “verantwoordelijke consumptie” is? Wat is er nog over van onze vrije markteconomie?
 • Klimaat actie? : Ik begrijp dit doel niet. Wat voor actie? Of bedoelen ze domweg allemaal achter onze klimaat leugens aanrennen! Of bedoelen ze “doe wat Greta Thunberg doet” en ga schreeuwen als een kip zonder kop?
 • Leven onder water en
 • Leven op het land : Ja? Is dat een doel? Of een vaststelling?
 • Vrede, gerechtigheid en sterke instituties? : Ik krijg buikpijn van het lachen inmiddels. 3 contradicties in één zin. Die “sterke instituties” zijn juist de oorzaak van vrijwel alle oorlogen op deze wereld en zeer zeker van het conflict in de Oekraïne. En de gerechtigheid neemt zienderogen af, op de wereld maar ook hier in ons land.
 • Tenslotte (al een beetje aangehaald) partnerschappen voor de doelen : Ja, dat is een ECHT globalistisch doel!

Als ik naar het rijtje “doelen” kijk moet ik constateren dat ze, met uitzondering van nr 17, op werkelijk ELK PUNT een negatief effect hebben bereikt en het einde is nog niet in zicht; of moet ik zeggen “de bodem is nog niet bereikt“?

WIJ houden elkaar NIET in een wurggreep! Een hele kleine selectieve groep elitaire steenrijke waanzinnige psychopaten proberen ons in een wurggreep te krijgen en slagen daar vooralsnog redelijk goed in. Maar je hoeft niet mee te doen. Simpelweg NEE zeggen is voldoende. En het aantal mensen dat NEE zegt groeit.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Oekraïne, Vrijheid | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsuur verdient de propagandaprijs

Wederom doet het programma nieuwsuur een poging om alle waarnemingen en informatie, die het narratief niet welgevallig is, af te schilderen als “nepnieuws”, “desinformatie” en “complottheorieën”. Dit keer over apenpokken. Ondanks dat er een feilloze opsomming wordt gemaakt van de feiten, zoals de oefening van de NTI en de exacte datum van uitbraak op 15 mei 2022 al in maart 2021 is vastgelegd.

Waarom het allemaal onzin is maakt Rudy Bouma eigenlijk niet echt duidelijk. “Er zijn parallellen met COVID-19” zegt hij maar dat was ons allang duidelijk. Dat kun je al zien bij de “deskundigen”die hij zelf aanhaalt.

Allereerst Bert Niesters: Uit de school van Ab Osterhaus zit deze man in verschillende internationale adviesorganen. In de afgelopen periode heeft Bert Niesters niets anders gedaan als overduidelijke vaccin aanprijzingen en is een welkome gast om het narratief te steunen. Ook zijn er overduidelijke banden met Pfizer/Biontech.

Charifa Zemouri legt zelf uit wat zij doet op haar website: “Sinds augustus 2020 fungeer ik als COVID-19 politiek adviseur in de Tweede Kamer. In deze rol slaagde ik erin om onderzoek naar infectieziekten te koppelen aan de politiek.“. Ik denk niet dat ik de “deskundigheid” van deze Charifa behoef uit te leggen …

Marjolein van Egmond is oncoloog en géén immunoloog. Laat dat duidelijk zijn. Ook zij is een graag geziene gast aan tafel bij de NPO en al meermaals met onze hoofd-COVID-propaganda Ab Osterhaus. Zij was er als de kippen bij om de avondklok te adviseren en promoten en vond zelfs dat er militairen moesten worden ingezet.

Tot slot natuurlijk onze zuiderbuur Marc van Ranst. Net als onze eigen Ab Osterhaus zet hij zich al jaren in voor de promotie van de “pandemie” de verkoop van vaccins en geeft zelfs seminars hoe je deze het best aan de man kan brengen. Geheugensteuntje:

De propaganda blijft dus ongewijzigd van opzet:

 • vooral NIET op de argumenten ingaan
 • noem een paar namen van (eigen) welgevallige “deskundigen”
 • noem zo vaak mogelijk de woorden “nepnieuws”, “desinformatie” en “complot” maar geef vooral niet aan waaruit deze “verkeerde info” bestaat.
 • zend het uit via de publieke omroep

En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Vrijheid | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Leugens en propaganda nemen toe

Ik heb het al eens meer gezegd: Telkens als je denkt dat het niet gekker kan worden, komen er weer nieuwe ongelooflijke leugens en propaganda. Zo ook de berichtgeving vanuit de EU over onze energie-toevoer en de schaarste ervan ten gevolge van de inval van Rusland in Oekraïne. Een prachtig propagandafilmpje van de Europese Unie vindt zijn weg naar het goedgelovige publiek.

Het allereerste screenshot is natuurlijk al ongelooflijk misleidend. Alle energie-toevoer-lijntjes lopen via Oekraïne wat natuurlijk totale onzin is. Hoewel en een tweetal gasleidingen vanuit Rusland via Oekraine lopen zijn deze inmiddels aangevuld met grotere en modernere pijpleidingen die niet in de buurt van Oekraïne komen.

Er zijn overigens, in het verleden, wel interrupties van de gastoevoer via Oekraïne geweest maar dat kwam door toedoen van Oekraïne en NIET door toedoen van Rusland.

Het tweede plaatje komt direct met een stelling waarvan we eigenlijk allemaal weten dat het een grove leugen is. Om Rusland een “onbetrouwbare partner” te noemen als het gaat over leveringen van energie moet je toch wel echt boter op je hoofd hebben. Niets is minder waar namelijk.

Rusland is een bijzonder betrouwbare leverancier gebleken van gas. Zelfs als de EU allerlei leugens verspreid en nog meer maatregelen neemt om de toevoer vanuit Rusland te ondermijnen blijft onze “zakenpartner” gewoon leveren. De capaciteit is zelfs enorm uitgebreid in de afgelopen jaren.

Ook neemt Gazprom deel aan het maatschappelijke verkeer met uitgebreide sponsoring aan vele doelen. De meest bekende, in de afgelopen jaren, is natuurlijk wel de Champions League. Overigens lijken de websites van Gazprom inmiddels niet meer bereikbaar. Is dit weer een staaltje van westerse censuur? Moeten we ons inmiddels niet gaan afvragen waarom alles uit Rusland in toenemende mate wordt gecensureerd? Wat willen de westerse machthebbers verbergen?

Zonder alles goed te praten wat er in Rusland gebeurd moeten we we ons wel realiseren dat Rusland een zeer belangrijke en betrouwbare handelspartner is van ons. Een partner waar we wellicht niet zonder kunnen. Wellicht moeten we dat omarmen en op waarde schatten. Wellicht moeten eens goed luisteren naar de argumenten van Putin en de overduidelijke leugens van de acteur Zelensky wat kritischer bekijken.

Wellicht moeten we eens wat meer nadenken over de agressieve taal, de argumenten en beweegredenen van onze westerse leiders. Maar vooral heel veel vraagtekens zetten bij de westerse media en EISEN dat we ook de visie op de situatie vanuit Rusland mogen en vooral kunnen horen opdat we zelf een oordeel kunnen vormen.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Oekraïne | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leugens en propaganda nemen toe

Voetbal doorspekt met Politiek

Ondanks dat ik een ongelooflijke voetballiefhebber ben wordt ik doodziek van de vervuiling van volkssport nummer één met de politieke agenda van onze leiders. Werkelijk alles komt voorbij: Racisme, Covid-19, Black Lives Matter, #MeToo, LGBTQ+ en nu weer Oekraïne. Als een volleerd politicus propageert de commentator het narratief:

De solidariteit is groot naar Oekraïne.

Iedereen hoopt dat het snel vrede wordt.

Nog voor de wedstrijd begint worden 2 grote leugens gebezigd die het politieke narratief moet verspreiden over de gewone burger. 2 complete onwaarheden in het openingsrelaas, nog vóór de aftrap. Ze laten een heleboel supporters van Oekraïne zien en scheppen daarmee het idee dat de hele wereld achter dat land staat maar niets is minder waar.

Alleen Noord-Amerika, Europa, Australië en Japan

Sowieso schaart zich maar een klein gedeelte van de wereld achter Oekraïne. Het overgrote deel van de landen is de agressiviteit en het imperialisme van de VS beu.

En wie hopen dat het snel vrede wordt? Niet de EU, niet de NATO en zeker niet de VS. Die blijven ons dagelijks bestoken met oorlogszuchtige en opruiende taal. Vooral de demente President van de VS blijft maar aansporen op een totale escalatie van het conflict, ongeacht wat de gevolgen zijn voor Europa.

En zelfs ons eigen Europa is enorm verdeeld. In de Europese raad krijgt men maar geen overeenstemming. Niet alleen Oost-Europese lidstaten maar nu ook Italië. De pro-Russische demonstraties, zoals in Duitsland en Servië, worden steeds talrijker, ondanks dat deze door Google en tegenwoordig zelfs DuckDuckGo zorgvuldig onderdrukt worden.

Veel mensen om me heen zijn gestopt met het kijken van nieuws en zelfs televisie. Zelf zet ik de TV alleen nog aan voor voetbal. Maar het wordt steeds moeilijker te ontkomen aan de westerse propagandamachine.


En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Oekraïne | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Voetbal doorspekt met Politiek

Zitten we op een keerpunt?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Iedereen heeft het gevoel dat de zaken aan het draaien zijn, dat de bewustwording algemener wordt en dat zelfs de Main Stream Media (MSM) hier en daar ook vragen blijkt te hebben en zaken aan de orde stelt. Nog onvoldoende, dat is duidelijk, maar het begint te komen.

In Zwitserland zijn 2 grote evenementen afgesloten. De WHO en de WEF zijn weer openlijk bij elkaar geweest om hun plannen te smeden. Geen heimelijke Bilderberg ontmoetingen meer. Alles is in het openbaar, geen geheimen, geen “conspiracy’s”. De belangrijkste boodschappen kun je zelfs in de MSM lezen: COVID-19 is nog niet voorbij, het Social Credit System is in de maak en de WHO krijgt meer macht over soevereine landen. In de herfst van dit jaar wordt het een stuk simpeler om alles op slot te gooien en de meest idiote maatregelen uit te rollen.

Bijna elke dag komt er een schandaaltje bovendrijven. De politiek verantwoordelijken in ons land tijdens de maatregelen-crisis blijken achteraf dus gewoon het OMT en het RIVM gedicteerd te hebben. Terwijl ze de burger in persconferenties wijs maakten dat ze “de wetenschap volgden“. De Spaanse elite lieten zich niet vaccineren maar kochten valse vaccinatiebewijzen, waaronder de president van Pharmamar, een grote Spaanse farmaceut.

Ook aan het Oekraïne “front” vinden er “verschuivingen” plaats. De Nederlandse propaganda probeert nog een hopeloze verheerlijking van de heilige Zelensky: Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur reist af naar Kiev en interviewt de president. Het grootste gedeelte is totaal ongeloofwaardig. Een doorgesnoven cocaineverslaafde probeert het spel te spelen maar valt keer op keer door de mand. Zo geeft hij toe dat de “oorlog” niet dit jaar is begonnen maar al 8 jaar geleden, in 2014. Toen zijn voorganger VS-puppet-president onder verdachte omstandigheden aan de macht kwam. Zelf geeft hij rijkelijk toe dat zijn land aan de grond zit, vooral door de “oorlog”, dus vraagt hij maar weer eens om wapens en openlijke steun van de EU. Ondertussen verschijnen de, door het westen geschonken, wapens op de Servische zwarte markt. Oekraïners schijnen ze te verkopen om zichzelf te verrijken.

Zelensky zelf heeft zijn rijkdommen allang over de grens gestationeerd, ver voor de internationale poppenkast begon dit jaar. Het is een kwestie van tijd dat hij het land zal ontvluchten en ergens in een westers land verder gaat schreeuwen. Weken? Misschien wel dagen. Misschien wel naar Hollywood om zijn acteurs carrière voort te zetten.

Maar als ik enigszins positief klink bied ik daar mijn excuses voor aan; dat ben ik namelijk helemaal niet. De plannen (Great Reset) zijn in steen gehouwen. Niets kan het tegenhouden, volgens mij. Ingrijpen van de NATO lijkt onvermijdelijk, als we onze oorlogszuchtige wereldleiders moeten geloven. Het gevaar voor dodelijke virussen blijft aanwezig prediken onze “deskundigen”, of het nu COVID of apenpokken is. We overstromen allemaal als gevolg van de “ClimateChange” en dat zal en moet ons heel veel geld gaan kosten. De inflatie rijst de pan uit en de centrale banken verhogen de rente. Ieder financieel deskundige weet dat dit een crisis gaat veroorzaken.

We staan aan de rand van een afgrond waarvan niemand de diepte nog kan zien. Maar hoe dieper de afgrond, hoe acceptabeler de Great Reset voor de burger zal worden.

En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Oekraïne | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Zitten we op een keerpunt?